O nás

 

Firma Enders je neodmyslitelnou součástí podnikání stovek řezníků, restaurací, prodejců ryb a sýrů. Nabízí jim doslova vše, co k jejich byznysu potřebují. Od kompletního příslušenství a vybavení prodejny, přes záruční i pozáruční servis až po profesionální broušení nožů a řezného složení.

Firma ENDERS je největším dodavatelem pro řezníky ve střední Evropě a se svými 15 000 zákazníky z celého světa je neodmyslitelnou součástí podnikání tisíců řezníků, restaurací, fastfoodů, pekáren, prodejců ryb a sýrů.Nabízí jim vše, co k jejich byznysu potřebují.

 

Od kompletního zařízení a vybavení prodejny, přes stovky položek spotřebního materiálu až po desítky řeznických a gastro strojů,
u kterých provádí záruční a pozáruční servis vč. profesionálního broušení nožů a řezného složení.
 

V soucˇasnosti Enders pu°sobí krom Neˇmecka, kde má 6 pobocˇek, také v Cˇeské republice, Rusku a Polsku. Po celém sveˇteˇ pak našim klientu°m usnadnˇuje práci více než 700 zameˇstnancu°.

 

Historie firmy saha´ azˇ do pocˇa´tku 19. stoleti´, kdy ve strˇedni´m Hesensku Johann Kaspar Enders
od mi´stni´ch farma´rˇu° odkupoval prasecˇi´ sˇteˇtiny, ktere´ sa´m da´le zpracova´val.

Asi ani ve snu by ho nenapadlo, zˇe ti´m pi´sˇe historii. Historii rodinne´ho podniku, ktery´
ustoji´ 2 sveˇtove´ va´lky, hospoda´rˇskou krizi a di´ky neusta´ly´m inovaci´m u´speˇsˇneˇ vkrocˇi´ i do doby datove´.

V průběhu šesti generací začala firma do svého portfolia nabalovat další praktické produkty a stroje s
jediným cílem: oříznout dřinu všem, kteří připravují lahodné pochoutky